Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců
27.10.2021 11:31:39Poskytnuté informace
Počet zaměstnanců
 
Žádost:
„počet úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Dále bych potřebovala zjistit, počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů od věcně příslušného Odboru personálního v příloze poskytuje tabulku, ve které jsou požadované informace přehledně uvedeny.
 
Informace byla poskytnuta 18.10.2021
 
tabulka


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků