Porušení rozpočtové kázně 2018 - 2020

Porušení rozpočtové kázně 2018 - 2020
05.05.2021 9:45:55Poskytnuté informace
Žádost :
Bylo u Vaší organizační složky státu zjištěno porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (tj. nejedná se o porušení rozpočtové kázně v souvislosti s poskytnutými prostředky, např. dotacemi), v roce 2018, 2019, 2020? Pokud ano, žádám o poskytnutí informace ke každému zjištění porušení rozpočtové kázně: kontrolní orgán, který zjištění provedl, výše neoprávněně použitých výdajů, zjištění, zejména o porušení jakého právního předpisu/povinnosti se jednalo, zda bylo vedeno daňové řízení, vyměřená částka odvodu za porušení rozpočtové kázně a případného penále, bylo proti rozhodnutí finančního úřadu podáno odvolání?“
 
 Odpověď:
Ministerstvo dopravy Vám poskytuje požadované informace v následující tabulce ve Vámi požadované struktuře.
 
 
 
Kontrolní orgán, který zjištění provedl ŘO OPD
„Využití vodíkového pohodu v dopravě v ČR“
AO MF
„Poskytování servisních a konzultačních služeb pro nástroj MSSF-MONIT a MSSF-BENEFIT“
Finanční úřad pro Hlavní město Prahu
Výše neoprávněně použitých výdajů 47  826,00
8 440,00
28 523,00
5 034,00
8 074,06 Kč
Porušený právní předpis Porušení § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách porušení § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ Neoprávněné použití finančních prostředků ze státního rozpočtu (špatné vyplácení způsobilých výdajů
k OPLZZ)
Vedeno daňové řízení FÚ pro HMP/2019 FÚ pro HMP/2019 ANO - FÚ pro HMP
Odvod za porušení rozpočtové kázně 47  826,00 (EU)
8 440,00 (ČR)
28 523,00  (EU)
5 034,00 (ČR)
8 074,06 Kč
 
Penále 28 361,00
5 005,00
28 523,00 5 954 Kč
Odvolání Ne Ne Ne
 
Informace byla  poskytnuta 3. 5. 2021

Zpět na výpis článků