Poskytnutí VIN

Poskytnutí VIN
17.03.2023 8:42:03Poskytnuté informace
Žádost:
„vás žádám jako správce Registru silničních vozidel o poskytnutí VIN údaje k vozidlu s RZ 9AN 86-60.“

Odpověď:

Ministerstvo dopravy, na základě podkladů od věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel, na Vaši žádost o poskytnutí údajů (VIN čísla) k Vámi označenému konkrétnímu vozidlu, sděluje následující.

Podání jsou vyřizovány dle jejich skutečného obsahu a nikoli dle jejich označení. Spojení údaje VIN s údajem o registrační značce je Úřadem pro ochranu osobních údajů považováno za osobní údaj a jedná se tak o individualizovaný údaj. Vaše žádost směřuje k poskytnutí individualizovaných informací z registru vozidel a pro takto „cílené“ žádosti obsahuje zákon č. 56/2001 Sb. speciální právní úpravu v § 5 odst. 7. Je tak vyloučen postup vyřizování žádostí prostřednictvím InfZ a je nutné postupovat dle speciální výše uvedené právní úpravy.

Výdej údajů z registru silničních vozidel na žádost předepisuje ustanovení § 5 odst. 7 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel.

a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu,

Jste-li tedy provozovatel nebo vlastník dotazovaného vozidla, požadované informace Vám poskytne na žádost kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající agendu registrace vozidel, nikoliv Ministerstvo dopravy. Pokud vlastní či provozovatel nejste, bude na vybraném obecní úřadu obce s rozšířenou působností dle citovaného zákona nezbytné prokázat právní zájem o tyto informace.

Vaše podání bohužel nelze přímo předat z ministerstva některé obci k dalšímu vyřízení, neboť je toliko na Vaši vůli, kterou z obcí budete v této věci chtít oslovit.

Informace byla poskytnuta 13.2. 2023

Zpět na výpis článků