Poskytnutí dotace MD

Poskytnutí dotace MD
Poskytnutí dotace MD
 
Žádost:
Žadatel požádal o sdělení, zda subjekt Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, v roce 2019 podal u Ministerstva dopravy žádost o dotaci.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím spisové služby a věcně příslušných odborů ministerstva a sdělilo žadateli, že ke dni podání žádosti neeviduje žádost tohoto subjektu o dotaci.
Informace byla poskytnuta 5. 9. 2019

Položek celkem: 0