Poskytování údajů z RSV ČR na žádost do SRN (přestupek - nedodržení vzdálenosti)

Poskytování údajů z RSV ČR na žádost do SRN (přestupek - nedodržení vzdálenosti)
02.06.2021 11:47:11Poskytnuté informace

Žádost:

dne 06.05.2021 požádal žadatel o následující informace: "...zda jsou z registru vozidel vedeného v ČR poskytovány prostřednictví Ministerstva dopravy ČR či jiného orgánu státní správy, resp. systému EUCARIS případně jiného systému, informace na základě žádosti z Německé spolkové republiky o vlastníkovi vozidla, pokud je podkladem pro žádost spáchání přestupku dle §4 Abs. 3, §49 StVO, §24 StVG; 15 BKat Německé spolkové republiky, tedy nedodržení vzdálenosti mezi vozidly při jízdě po dálnici. Pokud tyto informace o vlastníkovi poskytovány jsou, tak na základě jakého právní předpisu se tak děje.“

Odpověď:

Pro potřebu výměny informací o vozidlech a jejich provozovatelích/vlastnících je využíván automatizovaný modul CBE (Cross Border Exchange) v Informačním systému Eucaris, který na strukturovaný dotaz (stát vozidla, RZ vozidla, druh přestupku, datum a čas přestupku) poskytuje automatizovanou strukturovanou odpověď o vozidle a provozovateli/vlastníkovi vozidla generovanou z Registru silničních vozidel.

Uvedený systém byl zřízen členskými státy EU na základě závazné Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Cílem této směrnice je zajistit vysokou úroveň ochrany všech účastníků silničního provozu v Unii usnadněním přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, a tím i usnadnění vymáhání sankcí, pokud byly tyto delikty spáchány s vozidlem registrovaným v jiném členském státě, než je členský stát, v němž k deliktu došlo.

V článku 2 této směrnice jsou stanoveny dopravní delikty v oblasti bezpečnosti silničního provozu:
a) překročení nejvyšší dovolené rychlosti;
b) nepoužití bezpečnostních pásů;
c) nezastavení na červený signál světelného signalizačního zařízení;
d) řízení vozidla pod vlivem alkoholu;
e) řízení vozidla pod vlivem drog;
f) nepoužití ochranné přilby;
g) použití zakázaného pruhu;
h) nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy.

Na zmiňovaný přestupek, tj. nedodržení bezpečné vzdálenosti na dálnici, se směrnice nevztahuje. Kontrola, zda byl uskutečněn dotaz z Německa do ČR v modulu CBE, nebyla provedena, neboť žádost neobsahuje konkrétní údaje o přestupku (tj. údaje strukturovaného dotazu).

Odpověď byla poskytnuta 17. 5. 2021
 

Zpět na výpis článků