Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb
04.02.2022 16:54:08Poskytnuté informace

Žádost:

dne 13. 1. 2022 požádal žadatel „k uzavřené Smlouvě o poskytování poradenských služeb ‚Technologie a ekonomika železniční dopravy, dopravní plánování‘ (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18515939),“ o následující informace cit.:

„žádám kopii zadávací dokumentace na základě které byl vybrán dodavatel. Pokud nebyl dodavatel vybrán v otevřeném řízení, tak žádám o kopii odůvodnění výjimky ze směrnice MD o zadávání veřejných zakázek, pokud taková byla udělena. Dále žádám o sdělení, jestli byl osloven pouze jeden dodavatel, nebo více. V tom druhém případě identifikaci těchto dodavatelů.“

Odpověď:

V příloze naleznete zadávací dokumentaci veřejné zakázky, kterou představuje výzva k podání nabídky a návrh smlouvy, který byl její přílohou. Osobní údaje pracovníků ministerstva jsou na přiložených dokumentech, v souladu s GDPR, anonymizovány.

Dále uvádíme, že v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu bylo osloveno 5 dodavatelů. Jejich seznam včetně identifikace je následující:

- Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., IČO 71794689;
- Jan Přikryl, IČO 86622871;
- Tomáš Záruba, IČO 74585312;
- Ing. Karel Baudyš, IČO 72212101;
- Ing. Vít Janoš, Ph.D., IČO 62779141.

Při zadání této veřejné zakázky malého rozsahu bylo postupováno v souladu s vnitřními předpisy. Zvolený postup nevyžadoval uplatnit žádné výjimky z vnitřních předpisů.

Informace byla poskytnuta 20.1. 2022
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků