Postřikovač

Postřikovač
Postřikovač
 
Žádost:
Žadatel požaduje poskytnout informaci- cit.:
 
zda Ministerstvo dopravy jako příslušný orgán schvalovalo technickou způsobilost stroje:
Postřikovač:
výrobce: KRUKOWIAK
typ: APOLLO 1500/16H
A pokud ano, tak pod jakým číslem bylo rozhodnutí vydáno? Případně prosím o sdělení, zda řízení bylo zahájeno a dosud neskončilo?“
 
Odpověď:
Ministerstvo žádost prověřilo a na základě podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel žadateli sděluje, že ke dni podání žádosti se v platných databázích schválených vozidel nenachází žádná informace týkající se schválení technické způsobilosti stroje s uvedenou specifikací. Rovněž není evidováno v rámci systému spisové služby podání žádosti v uvedené věci.
 
Informace byla poskytnuta 02. 07. 2019
 

Položek celkem: 0