Použití světelného reflexního prvku připevněného na řidiče motocyklu

Použití světelného reflexního prvku připevněného na řidiče motocyklu
Použití světelného reflexního prvku připevněného na řidiče motocyklu
 
Žádost:
Žadatel požádal poskytnout informace v souvislosti s tím, že bude uvádět na trh bezpečnostní doplněk pro motorkáře ve formě světelného reflexního doplňku připevněného na nositelné příslušenství. Konkrétně požaduje poskytnout informaci, zda není v přípravě vyhláška či jiná právní forma, upravující použití světelného reflexního prvku připevněného na řidiče motocyklu.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě vyjádření věcně příslušných odborů ministerstva (Odboru provozu silničních vozidel a Odboru agend řidičů) sděluje, že není v přípravě vyhláška či jiná právní forma, upravující použití světelného reflexního prvku připevněného na řidiče motocyklu.  Samostatné oddělení BESIP, v jehož působnosti je zejména prevence dopravních nehod, sděluje, že rovněž žádné doporučení k legislativní změně nedávalo.
 
Informace byla poskytnuta 30. 05. 2019

Položek celkem: 0