Pověření pro Aeroklub České republiky

Pověření pro Aeroklub České republiky
Pověření pro Aeroklub České republiky
  
Žádost:
Žadatel požádal o:
„všechna rozhodnutí Ministerstva dopravy, kterými na základě ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o pověření Aeroklubu  České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, tedy ověřováním jejich letové způsobilosti a způsobilosti pilotů, stavitelů, výrobců a dalších uživatelů sportovních létajících zařízení, včetně evidence a vydávání příslušných dokladů.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě podkladů věcně příslušného Odboru civilního letectví poskytuje požadovaná pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení, vydaných ve prospěch Aeroklubu České republiky. Pro Aeroklub České republiky byla vydávána dvě pověření, konkrétně pro ultralehké kluzáky a ultralehké motorové kluzáky a zvlášť pro sportovní padáky. První rozhodnutí o pověření pochází z roku 2005, druhé z roku 2010. Předtím pověřoval výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení Úřad pro civilní letectví. Nicméně v roce 2011 bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo pověření k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení odebráno, tudíž od tohoto roku již Aeroklub České republiky státní správu ve věcech sportovních létajících zařízení nevykoná.  
 
Informace byla poskytnuta 16. 08. 2019
+ příloha:Přílohy-A

Položek celkem: 0