Povinně udávané údaje do TP měnící se montáží vymezovacích podložek

Povinně udávané údaje do TP měnící se montáží vymezovacích podložek
21.09.2018 13:07:00Poskytnuté informace

Vaše žádost byla vzhledem k tomu, že požadované informace jsou obsažené v platné právní úpravě, konkrétně v zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti          z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen „zákon č. 56/2001“), dále ve vyhlášce č. 343/2014 Sb. a ve vyhlášce č. 302/2001 Sb., vyhodnocena jako dotaz nespadající pod InfZ, protože tento zákon se nevztahuje na právní výklady a vytváření nových informací. Věcně příslušný Odbor provozu silničních vozidel Vám nicméně poskytuje následující informace.

 

1.)    Údajem, který je povinně udávaný do technického průkazu vozidla a který se změní po montáži podložek, je rozchod kol vozidla.

2.)    Dalšími údaji zapisovanými do technického průkazu, které jsou ovlivněny montáží podložek, jsou rozměry pneumatik a ráfků. Montáž podložek omezí použití variabilních pneumatik a ráfků z hlediska jejich šířky.

3.)    Právní úpravou definující do technického průkazu povinně udávané údaje (a další údaje) měnící se v souvislosti s montáží podložek je zákon č. 56/2001 a vyhláška č. 343/2014 Sb. Požadované údaje jsou vyjmenovány v předchozích odpovědích.

4.)    Právní úpravou ukládající majiteli vozidla zápis podložek do technického průkazu je      § 11 zákona č. 56/2001, Tento zákon  je v platném znění od 1. 7. 2017.

5.)    Kromě výše zmíněného omezení (právní výklady a vytváření nových informací) se InfZ rovněž nevztahuje na dotazy na názory, proto Vám k  této části žádosti pouze sdělujeme, že se v tomto případě nejedná o novou povinnost, neboť je již delší dobu určena ve výše uvedených právních předpisech.Zpět na výpis článků