Povinnost mít počítadlo ujetých kilometrů

Povinnost mít počítadlo ujetých kilometrů

Na základě stanoviska věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel Vám sděluji, že povinnost vybavení silničního vozidla počítadlem ujetých kilometrů je dána mezinárodně platným předpisem EHK/OSN č. 39.

Položek celkem: 0