Povolení a výzvy k odstraňování reklamních zařízení

Povolení a výzvy k odstraňování reklamních zařízení

Žádost:

Žadatelka požádala o konkrétní informace týkající se povolení a výzev k odstraňování reklamních zařízení v členění dle požadavku žadatelky.

 

Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadatelce plně vyhovělo a informace na základě podkladů věcně příslušného Odboru pozemních komunikací poskytlo dne 26. 7. 2019.
 
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).
 

Položek celkem: 0