Povolení k přepravě

Povolení k přepravě

Žádost:

 

1) Zda dne 30. 7. 2019 bylo vydáno povolení k přepravě nadměrného nebo nadrozměrného nákladu s cílem Pec pod Sněžkou nebo Velká Úpa?

2) Pokud bylo takové povolení vydáno, komu bylo uděleno?…“

 Odpověď:

Na základě vyjádření věcně příslušného Odboru pozemních komunikací Vám sděluji, že povolení k přepravě nadměrného nebo nadrozměrného nákladu podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), s cílem Pec pod Sněžkou nebo Velká Úpa nebylo zdejším úřadem vydáno.

Předmětná přeprava však mohla být realizována také na základě povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací v rámci tzv. opakovaných přeprav. Uvedená povolení se běžně vydávají, v žádostech o ně není uváděna trasa zamýšlené přepravy a proto nelze např. bez bližších údajů o předmětném vozidle zjistit, zda se toto povolení netýká Vámi uvedeného případu.

V úvahu připadá rovněž povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje. Tato povolení vydává podle § 40 odst. 3 písm. a) zákona o pozemních komunikacích místně příslušný krajský úřad, proto Vám můžeme doporučit obrátit se s Vašimi dotazy také tam.

 

 

Položek celkem: 0