Povolení k přepravě nadměrného nebo nadrozměrného nákladu

Povolení k přepravě nadměrného nebo nadrozměrného nákladu

Žádost:

 

1) Zda na den 9. 5. 2019 bylo vydán povolení k přepravě nadměrného nebo nadrozměrného nákladu na trasu z Prahy s cílem Sadová?

 

2) Zda na den 10. 5. 2019 bylo vydáno povolení k přepravě nadměrného nebo nadrozměrného nákladu Sadová s cílem Skalice u Smiřic?

Odpověď:

Na základě vyjádření věcně příslušného Odboru pozemních komunikací Vám sděluji, že povolení k přepravě nadměrného nebo nadrozměrného nákladu dle § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) dle ve Vaší žádosti uvedených údajů Ministerstvem dopravy vydáno nebylo.  

Předmětná přeprava však mohla být realizována také na základě povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací v rámci tzv. opakovaných přeprav. Uvedená povolení se běžně vydávají, v žádostech o ně není uváděna trasa zamýšlené přepravy a proto nelze např. bez bližších údajů o předmětném vozidle zjistit, zda se toto povolení netýká Vámi uvedeného případu.

V úvahu připadá rovněž povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje. Tato povolení vydává podle § 40 odst. 3 písm. a) zákona o pozemních komunikacích místně příslušný krajský úřad, proto Vám můžeme doporučit obrátit se s Vašimi dotazy také tam.

Položek celkem: 0