Povolená reklamních zařízení v letech 2009, 2010

Povolená reklamních zařízení v letech 2009, 2010
22.02.2022 8:55:49Poskytnuté informace

Žádost:

dne 27. 1. 2022  požádal žadatel o následující informace, cit.:

„a) V kolika případech Ministerstvo Dopravy rozhodlo jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic a rychlostních silnic o povolení umístění reklamního zařízení ve smyslu zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., a to zvlášť v roce 2009 a zvlášť v roce 2010. b) Jakými rozhodnutími se tak stalo (tedy z jakého data a pod jakým číslem jednacím)? c) Jakého počtu reklamních zařízení se jednotlivá rozhodnutí týkala?“

Odpověď:

Ministerstvo dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, není věcně příslušné k vydávání stavebního povolení pro stavby pro reklamu. Avšak je nutné podotknout, že zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu dálnic podléhá povolení silničního správního úřadu Ministerstva dopravy podle § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud byla nějaká reklamní zařízení v letech 2009 a 2010 povolena silničním správním úřadem Ministerstva dopravy, není již v dnešní době spisový materiál dostupný, jelikož již vypršela lhůta pro jeho archivaci.

Informace byla poskytnuta 7. 2. 2022

 


Zpět na výpis článků