Pozice, které spadají do pravomoci Ministra dopravy

Pozice, které spadají do pravomoci Ministra dopravy
22.12.2021 10:54:41Poskytnuté informace

Žádost:

dne 23. 11. 2021  požádal žadatel o následující informace, cit.:

„Které pozice v rámci ministerstva, vládních institucí, státních institucí (včetně nikoliv však výlučně státních úřadů), právnických osobách (včetně nikoliv však výlučně státních podnicích) a jiných „politicky exponovaných“ funkcích spadají do pravomoci Ministra dopravy (dále jen „Pozice“)? Zejména žádám o informace, které Pozice, a to včetně Pozice, které podléhají regulaci podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů, ministr (včetně jejich celkového počtu): a) navrhuje, b) jmenuje, c) případně s čím souhlasem?;

Dále žádám o informace: d) jak dlouhé je funkční období jednotlivých Pozic, e) jaký je počet jednotlivých Pozic, f) kdy [by] dojde případně k nejbližšímu jmenování do Pozic, a g) jaká je finanční odměna (plat, mzda či jiná finanční odměna) pro jednotlivce v této Pozici?“

Odpověď:

V příloze uvádíme tabulku ve formátu *.xlsx (excel), která obsahuje požadované informace.

Na základě platového nálezu byl odmítnut požadavek na sdělení platového ohodnocení jednotlivých pozic. Dílčí informace o platových poměrech v resortu dopravy lze dohledat na webu platyuredniku.cz, který se systematicky zabývá platy ve veřejném sektoru.

Informace byla poskytnuta 7. 12. 2021


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků