Právní předpis definující pojem spotřeba pro kombinovaný provoz

Právní předpis definující pojem spotřeba pro kombinovaný provoz
Právní předpis definující pojem spotřeba pro kombinovaný provoz
 
Žádost:
„Žádám o sdělení právního předpisu, který definuje pojem "spotřeba pro kombinovaný provoz (kombinovaná spotřeba)" a určuje jeho pozici na technickém průkazu (jinými slovy - právní předpis, který by stvrzoval, že se jedná o 3. hodnotu uvedenou v technickém průkazu, popřípadě kdy se musí počítat aritmetický průměr - technický průkaz odkazuje na určité právní normy evropské unie/evropského společenství, nicméně se mi nepodařilo předmětnou informaci dohledat).“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě podkladů věcně příslušného odboru provozu silničních vozidel sděluje následující:
 
Předem je třeba zdůraznit, že uvádění údaje spotřeby je závislé na právních předpisech platných v době schválení vozidla resp. jeho uvedení do provozu.  Předpokládáme, že dotaz směřuje k současné právní úpravě. Pořadí uváděných třech údajů o spotřebě je dáno mezinárodními předpisy, a to Nařízením 692/2008/ES v platném znění, které tyto údaje uvádí vždy v pořadí městský cyklus/ mimoměstský cyklus/ kombinovaný. Zápis do technického průkazu toto pořadí zachovává.
 

 
 

Položek celkem: 0