Právní služby 2020

Právní služby 2020
23.12.2021 10:59:01Poskytnuté informace
Právní služby 2020
Žádost:
V žádosti ze dne 25.11.2021 požadujete po Ministerstvu dopravy poskytnout informace pro zpracování analýzy nákladů za právní služby poskytované veřejným zadavatelům, kterou zpracováváte v rámci projektu podpořeného z Norských fondů. V rámci získávání podkladů pro analýzu žádáte o následující informace: – cit.:

„1) Zda fakturovala firma Skils s.r.o. advokátní kancelář, IČO 25621050 (dále jen „Skils“) v roce 2020 a 2021 Ministerstvu?
1a) Pokud ano, kolik činila smluvní hodinová sazba Skils v letech 2020 a 2021 bez DPH pro Ministerstvo?
1b) Pokud ano, kolik činila fakturace Skils vč. DPH v roce 2020 pro Ministerstvo?
2) Kdo byli 3 největší dodavatelé právních služeb v roce 2020 pro Ministerstvo (měřeno objemem fakturovaných částek) a kolik činila smluvní hodinová sazba bez DPH těchto 3 jednotlivých dodavatelů právních služeb za práci pro Ministerstvo?“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) žádost prověřilo prostřednictvím příslušných věcných odborů a sděluje Vám k jednotlivým bodům následující.

Ad 1) Firma Sklis s.r.o. advokátní kancelář, IČO 25621050 v roce 2020 a 2021 MD nefakturovala.
Ad 2) V roce 2020 jsou největšími dodavateli právních služeb (měřeno objemem fakturovaných částek) následující 3 dodavatelé – Deloitte Advisory s.r.o. IČO27582167, Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář IČO 25098039 Trčka Jakub, Mgr., advokát IČO 61046311.
1. Deloitte Advisory  s.r.o.  -  v roce 2020 bylo fakturováno dle smluv následovně.
a) Smlouva o poskytování služeb projektového manažera S-175-120/2016 ve výši  4 780 661,60 Kč s DPH. Denní sazba za člena Realizačního týmu ve výši 14 400 Kč bez DPH. Hodinová sazba není uvedena,
b) Objednávka poradenských a konzultačních služeb v souvislosti se zavedením třísložkového mýtného ve výši  54 450 Kč s DPH,
c) Objednávka poradenských a konzultačních služeb k zajištění notifikace sazeb mýtného  u EK ve výši  302 500 Kč s DPH,
d) Objednávka poradenských a konzultačních služeb pro posouzení dopadů alternativního seskupení emisních tříd EURO ve výši  54 450 Kč s DPH.
Hodinové  sazby u objednávek nejsou uvedeny.
2. Becker a Poliakoff, s.r.o  - dle smlouvy s advokátní kanceláří, která byla uzavřena 08.04.2019 (a to do vyčerpání maximální finanční částky 2 mil. Kč), je za řádně poskytnuté služby stanovena hodinová sazba 1 200,- Kč bez DPH.
3. Mgr. Jakub Trčka  má, stejně jako ostatní členové rozkladové komise z řad advokátů, uzavřenu standardní smlouvu o poskytování právních služeb k zajištění činnosti rozkladové komise ministra dopravy, tj. hodinová sazba je 1000 Kč bez DPH a smlouvy jsou zastropovány částkou 140 000 Kč bez DPH. Tato smlouva je ostatně dostupná i v registru smluv – viz Ministerstvo dopravy České republiky | Registr smluv(gov.cz) 
 
 
Informace byla poskytnuta 06.12.2021


Zpět na výpis článků