Pravostranné řízení, dovoz auta z Irska, registrace v ČR

Pravostranné řízení, dovoz auta z Irska, registrace v ČR
Pravostranné řízení, dovoz auta z Irska, registrace v ČR
 
Žádost:
„Lze v ČR registrovat automobil s řízením na pravé straně. Stěhujeme se z Irska. A zároveň, za předpokladu, že je registrace možná, zda může vzniknout nějaký problém na STK právě kvůli opačnému řízení?… 
 
„..jakým způsobem mám postupovat při registraci vozidla z Irských SPZ na České SPZ. Bydlím momentálně v Irsku, ale mám v plánu se přestěhovat zpět do ČR a to i s mým autem, které je registrováno zde v Irsku. Auto budu řídit celou cestu z Irska až do Čech. Prosím o informaci, jak mám postupovat a zda potřebuji něco vyřídit, ještě před cestou zpět, tady v Irsku?“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů od věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel sdělilo  žadateli, že vozidlo s řízením na pravé straně v České republice registrovat lze. Vzhledem k tomu, že vozidlo musí při provozu v ČR svým provedením odpovídat požadavkům pro pravostranný provoz, bude před registrací ovšem nutné vyřešit nastavení světlometů na pravostranný provoz, neboť opačné nastavení by mohlo  provozu oslňovat, a také nastavení nepřímých výhledů (zrcátek), které mohou být rovněž uzpůsobeny levostrannému provozu.
 
V případě, že vozidlo bylo výrobcem původně určeno pro levostranný provoz, musí být k vozidlu doložen technický protokol technické zkušebny potvrzující plnění požadavků pro pravostranný provoz.
 
Ostatní náležitosti  při registraci vychází z toho, že vozidlo bylo naposledy registrováno v Irsku a jelikož se jedná o členský stát EU, pak se neschvaluje technická způsobilost a pouze se provádí registrace a postupuje se jako u běžného dovozu z libovolného členského státu (ust. § 6 zákona č. 56/2001 Sb.).
 
 Co se týká dovozu  vozidla z Irska, viz odpověď výše. Pokud jde o případné vyřizování náležitostí v samotném Irsku a před odjezdem, tak to je věc, kterou by mohly posoudit pouze irské instituce.
 
Informace byla poskytnuta 28. 5. 2020
 

Položek celkem: 0