Pražský okruh (PO)- úsek 511 – aktuální stav – výkup pozemků

Pražský okruh (PO)- úsek 511 – aktuální stav – výkup pozemků
Pražský okruh (PO)- úsek 511 – aktuální stav – výkup pozemků
 
Žádost:
Žadatel požádal Ministerstvo dopravy o informace týkající se aktuálního stavu a dalšího výhledu ohledně výkupu pozemků pro stavbu pražského okruhu, úsek 511.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě věcně příslušného Oboru infrastruktury a územního plánu poskytuje  žadateli  následující informaci.
 
1/ Výkupy pozemků, resp. majetkoprávní vypořádání, nebyly zahájeny. Stavební úřad totiž oznámil zahájení územního řízení pro stavbu 511 dne 4. 6. 2019.
2/ Bylo podepsáno Memorandum vč. dod. č. 1 mezi hl. m. Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále „ŘSD ČR“) o spolupráci při přípravě stavby 511, ve kterém byla deklarována vůle spolupracovat při výkupech zejména těch pozemků, které budou dotčeny nejen stavbou 511, ale i realizací zelených pásů, které jsou samostatnou akcí hl.m.Prahy.
3/ V nejbližších dnech se uskuteční jednání zástupců Prahy a zástupců ŘSD ČR, na kterém budou upřesněny právní kroky k zahájení výkupů pozemků dotčených zároveň stavbou 511 a zelenými pásy.
4/ Bude též zahájena majetkoprávní příprava u pozemků, které mají duplicitní vlastnictví (řeší soudy) a dále pak převody práva hospodaření ze státních organizací na ŘSD ČR.
5/ Budou připravovány návrhy smluv kupních, nájemních, na věcná břemena tak, aby po nabytí právní moci územního rozhodnutí byly odeslány vlastníkům dotčených pozemků.
 
Informace byla poskytnuta 01. 07. 2019

Položek celkem: 0