Pražský okruh D0

Pražský okruh D0
14.03.2023 13:47:09Poskytnuté informace
Žádost:
1. „pro dostavbu Pražského okruhu D0 – stavby úseků 511, 518, 519 a 520 studie proveditelnosti (angl. feasibility study), která slouží k ověření toho, zda byla vybrána nejlepší možná varianta, byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na realizaci projektu, byla prokázána trvalá udržitelnost investice, byla identifikována rizika.

2. pro dostavbu Pražského okruhu D0 – stavby úseků 511, 518, 519 a 520 analýza nákladů a přínosů (angl. Cost-Benefit Analysis, CBA).

3. pro dostavbu Pražského okruhu D0 – stavby úseků 511, 518, 519 a 520 audit bezpečnosti a analýza rizik.“

Odpověď: 
Dne 1.2. 2023 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 

Zpět na výpis článků