Předání odvolání

Předání odvolání

K Vašemu dotazu Vám sděluji, že předmětné odvolání bylo Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem pozemních komunikací a drah, Oddělením speciálního stavebního úřadu, předáno Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, jako nadřízenému orgánu dne 2. 10. 2019.

Položek celkem: 0