Přehled porušení rozpočtové kázně za jednotlivé roky 2017 – 2020.  

Přehled porušení rozpočtové kázně za jednotlivé roky 2017 – 2020.  
30.07.2021 9:07:03Poskytnuté informace
Přehled porušení rozpočtové kázně za jednotlivé roky 2017 – 2020.
 
Žádost:
 „ A) o počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně zjištěných v rámci řídících kontrol prováděných kontrolními orgány vašeho ministerstva u vašeho ministerstva, coby organizační složky státu, oznámených správci daně v roce 2017, 2018, 2019, 2020
 
B) o počtech a finančních objemech platebních výměrů vydaných správcem daně (v členění na odvody za porušení rozpočtové kázně a penále), pokud jde o případy porušení rozpočtové kázně oznámené správci daně v roce 2017, 2018, 2019, 2020
 
C) o počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně, oznámených správci daně v roce 2017, 2018, 2019, 2020, u nichž došlo k prominutí odvodu, případně penále, ze strany Generálního finančního ředitelství (ať již zcela nebo z části),
 
D) o tom, zda vaše ministerstvo řeší neprominuté odvody za porušení rozpočtové kázně a související penále jako škodu na majetku státu.“
 
Níže  Vám zasíláme přehled porušení rozpočtové kázně za jednotlivé roky 2017 – 2020.
 
 2017 počet
A Porušení rozpočtové kázně  6  5 553 850
B1 Platební výměry na odvody  6  5 553 850
B2 Platební výměry na penále  4  5 548 873
C1 Prominutí odvodů  0  0
C2 Prominutí penále  3, dvakrát částečně        4 977
D Neprominuté odvody a penále jsou řešeny jako škoda na majetku státu ANO* NE*
 
2018 počet
A Porušení rozpočtové kázně  2         8 075
B1 Platební výměry na odvody  2         8 075
B2 Platební výměry na penále  1, úhrada v 2019         5 954
C1 Prominutí odvodů  0  
C2 Prominutí penále  2, jedenkrát částečně         2 121
D Neprominuté odvody a penále jsou řešeny jako škoda na majetku státu ANO* NE*
 
2019 počet
A Porušení rozpočtové kázně  4       89 823
B1 Platební výměry na odvody  4       89 823
B2 Platební výměry na penále  3       61 889
C1 Prominutí odvodů  0  
C2 Prominutí penále  3, dvakrát částečně       27 934
D Neprominuté odvody a penále jsou řešeny jako škoda na majetku státu ANO* NE*
 
2020 počet
A Porušení rozpočtové kázně  0  
B1 Platební výměry na odvody  0  
B2 Platební výměry na penále  0  
C1 Prominutí odvodů  0  
C2 Prominutí penále  0  
D Neprominuté odvody a penále jsou řešeny jako škoda na majetku státu ANO* NE*
*nehodící se škrtněte
 
 
Informace byla poskytnuta 23.07.2021
 

Zpět na výpis článků