Přehled vyplacených kompenzací za státem nařízené slevy za období od 1. 9. 2018 do 31. srpna

Přehled vyplacených kompenzací za státem nařízené slevy za období od 1. 9. 2018 do 31. srpna

Žádost:

„Přehled vyplacených kompenzací za státem nařízené slevy za období od 1. 9. 2018 do 31. srpna (období, za které vzniká nárok, nikoliv, kdy došlo k výplatě) po jednotlivých měsících za dopravce: České dráhy, RegioJet, Arriva vlaky, Leo Express (prosím za každého zvlášť).

 

U každého dopravce prosím o poskytnutí počtu cestujících, za které dopravce požaduje kompenzace (vždy za každý měsíc). Pokud je to možné, i případně rozdělit podle jednotlivých typů cestujících (děti 0-6, studenti, senioři atd.), nicméně pokud je to technicky hůře proveditelné, na poskytnutí informace o skladbě cestujících netrvám. 

 

Přehled kontrol u těchto dopravců v oblasti prokazování nároku slev za uvedené období a jejich výsledek. ...“.

 

 

Odpověď:

Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru financí a ekonomiky Vám v příloze předávám tabulku obsahující přehled vyplacených kompenzací a počtu přepravených cestujících jednotlivými subjekty v rámci vymezeného období. U společnosti České dráhy, a. s. chybí údaje o počtu přepravených cestujících z důvodu problematiky integrovaných dopravních systémů (viz tabulka).

 

K požadavku na poskytnutí dat o počtech cestujících v rámci jednotlivých slevových kategorií u jednotlivých dopravců Vám sděluji, že Ministerstvo dopravy tyto informace nevyhodnocuje. Obecně totiž není sledován ani celkový počet cestujících, a to zejména z důvodu, že v integrovaných dopravních systémech (tj. u velkého objemu kompenzovaných slev, resp. počtu přepravených cestujících) tento údaj vůbec není k dispozici v důsledku tzv. clearingu tržeb mezi dopravci (více také ve výše zmíněné poznámce u tabulky).

 

Ve věci kontrol prováděných u dotčených dopravců bylo doposud provedeno celkem 5 kontrol ve společnosti České dráhy, a. s., LEO Expres s.r.o. a RegioJet a. s. a 6 kontrol ve společnosti ARRIVA vlaky s.r.o. Získané výsledky (kdy se např. v poslední provedené části kontrol jednalo o 400 kontrol v autobusech a 25 ve vlacích) jsou v současné době ještě vyhodnocovány, nicméně dosud nebyly odhaleny žádné nesrovnalosti.

Položek celkem: 0