Přepravní výkony

Přepravní výkony
13.12.2019 13:48:02Poskytnuté informace
Přepravní výkony
 
Žádost:
Žadatel požádal o přepravní výkon na železnici rozdělený dle jednotlivých osobních železničních dopravců (roční počet oskm dle železničních dopravců) za období 2010 – 2019.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy předmět žádosti prověřilo a na základě vyjádření věcně příslušného Odboru strategie žadateli sdělilo, že požadované údaje za jednotlivé dopravce nemůže poskytnout. V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, podle kterého Ministerstvo dopravy sběr statistických údajů provádí, nelze publikovat či poskytovat třetím stranám důvěrné statistické údaje, tedy údaje za jednotlivé provozovatele železniční dopravy.  Údaje jsou k dispozici pouze v agregované formě v Ročenkách dopravy (roční) na www stránce: https://www.sydos.cz/, https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm, anebo základní ukazatele ve čtvrtletní periodicitě na https://www.sydos.cz/cs/ctvletpr.htm.
 
výši kompenzací za státem nařízené slevy pro studenty a seniory rozdělená dle jednotlivých dopravců za každý kalendářní měsíc od září 2018“.
 
Ministerstvo dopravy předmět žádosti prověřilo a na základě vyjádření věcně příslušného Odboru financí a ekonomiky Vám  sděluje následující.
 
K celé problematice je nejprve uvést, že řada dopravců nefakturuje kompenzace měsíčně, ale např. jednou za 2 měsíce, za kalendářní čtvrtletí nebo i delší časové období. Dále pak dochází k opravám již vyfakturovaných měsíců, kdy dopravce např. zjistí, že do informačního systému Ministerstva dopravy pro zpracování jízdenek nevyexportoval všechna data, nebo byla část v nesprávném formátu (špatně nastavený ceník, číselník typů slev, typů jízdenek, některý z parametrů jízdenky apod.) a systém je vyloučil z výpočtu. Pak obvykle dochází k dofakturaci ztráty za minulé měsíce spolu s měsícem aktuálním (v době opravy dat). Údaje o fakturaci v daném měsíci tak nelze automaticky příslušnému měsíci přiřadit (považovat je za ztrátu z jízdenek daného měsíce).
 
Vzhledem k výše uvedenému Vám poskytujeme agregovaná data o souhrnné částce fakturace kompenzací za jednotlivé dopravce za období 9/2018 – 8/2019 (viz příloha).
 
K tomu Ministerstvo dopravy doplňuje, že si pro  vlastní potřebu dále vytvořilo přehled  měsíčních dat pro 4 největší železniční dopravce, který Vám též níže poskytujeme:
 
dopravce září 18 říjen 18 listopad 18 prosinec 18 leden 19 únor 19 březen 19 duben 19 květen 19 červen 19 červenec 19 srpen 19
ARRIVA vlaky s.r.o. 815 028,00 1 031 031,75 1 112 551,75 810 998,25 661 285,25 797 267,50 940 952,75 961 616,50 978 114,00 1 033 927,25 1 203 858,50 1 131 946,50
České dráhy, a.s. 219 543 303,83 230 610 300,12 207 537 986,06 188 269 640,89 183 113 697,42 174 178 428,22 184 641 583,94 217 188 284,50 229 133 020,65 243 224 189,62 200 820 969,32 227 316 354,27
LEO Express s.r.o. 6 158 871,31 7 531 018,50 8 963 557,97 6 891 720,31 7 514 528,30 8 719 911,45 10 184 899,50 11 115 372,85 9 797 469,70 12 377 582,00 12 526 961,00 13 906 432,20
RegioJet a.s. 26 592 234,00 31 374 427,00 29 072 092,00 29 952 090,00 23 345 316,00 25 373 672,00 28 798 287,00 30 968 265,00 34 245 337,00 36 160 829,00 36 676 381,00 40 612 129,00
 
 
 
Informace byla poskytnuta 18. 11. 2019
 

Zpět na výpis článků