Převodní koeficient motorové nafty

Převodní koeficient motorové nafty
K uvedeným dotazům Vám sděluji, že tabulky spotřeby paliva v Ročence dopravy Ministerstva dopravy jsou převzaty ze statistik dodaných Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“). Český statistický úřad (oddělení statistiky a energetiky) rovněž řeší problematiku převodů jednotek a převodních koeficientů. Ministerstvo dopravy údaje v litrech nepřebírá, ani nepublikuje a žádné převodní – úřední - koeficienty nestanovuje.
 
Nicméně nad rámec InfZ a na základě podkladů od samostatného oddělení vodní dopravy, Vám můžeme nezávazně sdělit následující pracovní (neúřední) převodní koeficient, který by mělo být dle tohoto oddělení možné použít:  1 mt je 42,7 GJ (1 mt=0,0427 TJ).  Koeficient je tedy 42,7 ale – je třeba pamatovat na to, že se jedná o převod z energie v GJ na mt; 1 mt nafty je cca 1176,5 ltr při 15°C a hustotě nafty používanou jako referenční : 0,85 kg/ltr při 15°C.
                Z úřední činnosti ministerstvo je pak ještě známo to, že dle statistického hodnocení naftových a plynových autobusů v konkrétních podmínkách Dopravního podniku Pardubice, se pro naftu počítá 11,86 kWh/kg s tím, že pro naftu platí koeficient 0,83 kg/dm3.
            Pokud byste však skutečně potřeboval koeficient úřední, daný, doporučil bych Vám obrátit se na ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/kontakty), do jehož působnosti předmětná problematika spadá a který by tak měl být schopen poskytnout všechna relevantní technická data k Vašim dotazům. 
 

Položek celkem: 0