Příprava vysokorychlostní trati Praha - Drážďany

Příprava vysokorychlostní trati Praha - Drážďany
Na základě podkladů a vyjádření věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu Vám k požadavkům Vaší původní žádosti sděluji, že v Centrální komisi Ministerstva dopravy byly k VRT Praha – Drážďany dosud projednávány pouze výjimky týkající se zahájení projektových prací včetně souvisejících činností v souvislosti s územním řízením úseku VRT Praha Vysočany – Lovosice/Litoměřice a úseku Ústí nad Labem západ – státní hranice CZ/DE, a to ještě před schválením Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany. V příloze naleznete zápisy z uvedených jednání Centrální komise Ministerstva dopravy, která proběhla ve dnech 26. 2. 2019 a 14. 1. 2020.
V obecné rovině je potřeba ještě dodat, že Studie proveditelnosti není dosud schválena na úrovni Správy železnic ani Ministerstva dopravy, a proto definitivní aspekty technického řešení vybrané varianty dosud nejsou potvrzeny. To bude možné až po dokončení studie, jejím připomínkování a následném schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy. 
Obsažené osobní údaje v přiloženém dokumentu jsou anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 
K Vašim doplňujícím dotazům Vám na základě podkladů od Odboru strategie sděluji následující.
 
Ad 1. Zadavatelem požadované studie byla Správa železnic, proto Vám doporučuji požádat
o ni přímo tuto organizaci, která je z hlediska InfZ samostatným povinným subjektem.
 
Ad 2. Odpověď na tuto otázku je obsažena v přiloženém dokumentu, ze kterého vyplývá, že termín pro předložení Studie proveditelnosti by měl být na základě žádosti Správy železnic prodloužen z konce roku 2019 do 30. 6. 2020, nicméně bližšími informacemi a harmonogramem dle uzavřených dodatků ke smlouvě by měla disponovat Správa železnic.
 
Ad 3. Ministerstvu dopravy není uvedené technické řešení vzhledem k dosud nedokončené Studii proveditelnosti dostatečně podrobně známo, a proto bude i v této věci vhodné obrátit se na Správu železnic (https://www.szdc.cz/kontakty/podatelna ).
 

Položek celkem: 0