Příprava záměru „D10 SSÚD Brodce, DO PCŘ Brodce“

Příprava záměru „D10 SSÚD Brodce, DO PCŘ Brodce“
15.12.2020 11:16:31Poskytnuté informace
Příprava záměru „D10 SSÚD Brodce, DO PCŘ Brodce“
 
Žádost:
Žadatel podal žádost o informace týkající se  vysvětlení problematiky „přípravy záměru „D10 SSÚD Brodce, DO PCŘ Brodce“.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu sděluje následující.

• Napojení areálu SSÚD Brodce bude jak ve směru na Prahu, tak i na Mladou Boleslav. Pro přesnější představu přikládáme místní situace (přílohy C2 a C3).

• Lokalita SSÚD Brodce byla investorem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vybrána na základě využitelnosti plochy bývalého zemědělského areálu (brownfieldu). Současně byly při výběru lokality ze strany investora zohledňovány následující parametry: soulad s územním plánem, dostupnost inženýrských sítí, řešení dopravního napojení, dále svažitost terénu atd. Aktuálně je připravena dokumentace k územnímu rozhodnutí stavby SSÚD Brodce na D10.
 
Osobní údaje jsou v přiložených pláncích anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 
Příloha C3, C2
 
Informace byla poskytnuta 25.11. 2020


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků