Problematika slev na jízdné pro invalidní důchodce 3.stupně/osoby ve 3. st invalidity, kteří nejsou

Problematika slev na jízdné pro invalidní důchodce 3.stupně/osoby ve 3. st invalidity, kteří nejsou držiteli průkazu ZTP
Žádost:
Kdy a jak bude vyřešena problematika slev na jízdné pro invalidní důchodce 3.stupně/osoby ve 3.st invalidity , kteří nejsou držiteli průkazu ZTP a tudíž zůstávají mimo všechny státem nařízené slevy?
 
Odpověď:
Dovolte prosím nejdříve vysvětlit, že informační zákon slouží k získání těch informací, které úřad sepsal někdy v minulosti v písemné nebo elektronické podobě. Jeho podstatou je tedy zasílání úředních dokumentů, jejichž kopie žadatel potřebuje.  To znamená, že tento zákon se nevztahuje na poradenskou pomoc nebo na otázky typu: kdy a jak dojde k zavedení nějaké změny v dopravě (což je tzv. dotaz na budoucí rozhodnutí). V tomto případě se však ministerstvo rozhodlo, že Vám vyjde vstříc a zasíláme Vám vysvětlení aktuálního stavu k problematice slev třetího stupně invalidity.
 
Předně je potřeba říci, že prokázání nároku na slevu ze strany cestujícího musí být jednoduché, rychlé a především jednoznačné. Jde o to, že např. každý řidič autobusu musí umět ihned určit, zda cestující má nebo nemá nárok na slevu. Nyní poskytované slevy využívají děti, studenti a senioři na základě existujících standardních dokladů a průkazů (např. občanský průkaz na doložení věku, studentský průkaz potvrzený školou, nebo ISIC karta na prokázání statusu studenta). Invalidní důchodci takový průkaz nemají. Nejdříve tedy daný průkaz musí nějaký orgán vytvořit a dotčeným osobám vydat (např. Česká správa sociálního zabezpečení, která invalidní důchody administruje, případně nějaký jiný úřad).
 
Velký problém je ale také např. v tom, že jako členský stát Evropské unie musíme za stejných podmínek přepravit všechny občany všech členských států EU a také dalších ekonomicky přidružených zemí. Je zatím nevyřešenou otázkou kdo, a na základě jakých dokladů, bude vydávat průkazy těmto cestujícím. Otázkou je rovněž, zda mají ostatní státy zavedený analogický institut, jako je naše invalidita III. stupně, případně zda bude potřeba úředně ověřený překlad dané listiny a zda se z ní dozvíme vše potřebné, jako je např. časové omezení přiznání invalidního důchodu.
 
Všechny uvedené stejně jako řadu dalších otázek bude potřeba nejprve vyřešit ještě před tím, než bude možné rozhodnout o rozšíření slevy na předmětnou skupinu. Z uvedených důvodů momentálně nelze předpovědět konkrétní způsob řešení či termín realizace.
 
 

Položek celkem: 0