Prokazování nároku na slevu ve veřejné dopravě

Prokazování nároku na slevu ve veřejné dopravě
20.05.2022 14:18:08Poskytnuté informace

Žádost:

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 29. 4. 2022 datovou zprávu, označenou jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti nás žadatel ve věci slevy na jízdném pro studenty a seniory požádal o následující informace, cit.:

„Jaké nezbytné náležitosti musí splňovat průkaz, kterým se student prokáže při kontrole, že slevu užívá řádně? Může si konkrétní dopravce podmínky upravit, například tím, že bude vyžadovat jen a pouze svůj interní průkaz?“

Odpověď:

Uvedenou problematiku řeší Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory č. j. MD/6939/2022/410/2 ze dne 25. 2. 2022, a to konkrétně v čl. 4 a 5 (str.2-4). Tento metodický pokyn je veřejné dostupný. Rovněž poskytujeme v příloze.

Informace byla poskytnuta 5. 5. 2022

 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků