Protihluková stěna SO 261na dálnici D1106 Hradec Králové – Jaroměř

Protihluková stěna SO 261na dálnici D1106 Hradec Králové – Jaroměř
27.01.2022 10:33:48Poskytnuté informace
Protihluková stěna SO 261na dálnici D1106 Hradec Králové – Jaroměř
 
Žádost o:
poskytnutí  informace „týkající se řízení o umístění a povolení protihlukové stěny SO 261 (vedeném na MD) na dálnici D1106 Hradec Králové – Jaroměř, konkrétně – cit.:
1) závazné stanovisko HZS KHK ze dne 30. 8. 2021, č. j. HSHK 3473-4/2021
2) závazné stanovisko KHS KHK ze dne 12. 5. 2021, č. j. KHSHK 3707/2021/HOK.HK/No
3) koordinované souhrnné vyjádření MM Hradec Králové ze dne 7. 6. 2021, č. j. SZ MMHK/085266/2021/ŽP/Kov, MMHK/101931/2021.“
 
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného odboru. V bodě 2) došlo z Vaší strany zřejmě k písařské chybě. Uvedl jste neúplné číslo jednací ZS KHSHK (správně má být KHSHK 13707/2021/HOK.HK/No). Poskytujeme Vám tak dokument s úplným číslem jednacím.

Osobní údaje podléhající ochraně jsou v přiložených dokumentech anonymizovány v souladu s GDPR. Provedená anonymizace se však netýká věcného obsahu dokumentů a údajů, které požadujete, jejím cílem je ochrana osobních údajů a podpisových vzorů.
Informace byla poskytnuta 20.01.2022
 
 
Přílohy: 3 x viz text
 
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků