Protokol o kontrole

Protokol o kontrole
17.06.2020 14:25:59Poskytnuté informace
Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru agend řidičů Vám ministerstvo v příloze zprávy předává kopie požadovaného protokolu a jeho příloh.
 
Obsažené osobní údaje jsou anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 
K dalším požadavkům Vaší žádosti Vám sděluji, že kontrolovaný úřad žádné písemné námitky k provedené kontrole Ministerstvu dopravy nezaslal a žádné výstupy z činnosti správního orgánu navazující na výsledky dané kontroly nejsou ke dni vyřizování Vaší žádosti ministerstvem vydány.
 
Opatření k nápravě zjištěných skutečností byla uvedena v protokolu se závěrem, že výsledek provedené kontroly bude oznámen příslušnému krajskému úřadu, neboť kontrolní zjištění byla shledána  v oblasti výkonu přenesené působnosti. Následnou kontrolou nápravy zjištěných nedostatků provedeným vrchním státním dozorem musí Ministerstvo dopravy pověřit příslušný krajský úřad v rámci kontroly nápravy zjištění  v oblasti výkonu přenesené působnosti.
 
 

Zpět na výpis článků