Provádění kontrol technického stavu vozidel

Provádění kontrol technického stavu vozidel
09.01.2020 16:09:19Poskytnuté informace
Provádění kontrol technického stavu vozidel
 
Žádost:
„žádám o zaslání důvodové zprávy k vyhlášce č. 82/2018 Sb. o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích, konkrétně mě zajímá část která pojednává o rozsahu osob které mohou vystavit protokol o opravě či výměně počítadla vzdálenosti ujetých kilometrů, tato vyhláška respektive její novela byla vytvořena na Vašem ministerstvu. Dočetl jsem se (https://zdopravy.cz/stat-zacal-s-bojem-proti-staceni-odometru-na-stk-kvuli-tomu-mohu-prijit-lide-o-technicky-prukaz-16995/) že takovýto protokol si mohou vystavit i sami majitelé vozidla, rád bych znal důvody které pravděpodobně budou uvedeny v důvodové zprávě.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel sděluje žadateli následující.
 
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), nepatří do gesce Ministerstva dopravy, ale gestorem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který je též  povinným subjektem dle InfZ. Proto v případě dotazů k této vyhlášce je třeba kontaktovat přímo NÚKIB (viz: https://www.nukib.cz/cs/uredni-deska/)
 
Pokud se jedná o dotaz týkající se změny stavu počítadla ujeté vzdálenosti a záznamu o jejím provedení v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění, je potřeba uvést, že toto ustanovení bylo do zákona č. 56/2001 Sb. doplněno zákonem č. 193/2018 Sb. (část první,  bod 22). Důvodová zpráva  je k dispozici ke sněmovnímu tisku http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=51&CT1=0.  Nicméně Vám v příloze zasíláme celý sněmovní tisk č. 51, který obsahuje i požadovanou důvodovou zprávu (od str. 35).
 
Informace byla poskytnuta 7. 1. 2020

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků