Prověřování nouzového přistání – pokračování 2

Prověřování nouzového přistání – pokračování 2
Prověřování nouzového přistání – pokračování 2

Žádost:
žadatel požádal o informaci, „zda v letadlové knize letounu bylo zaznamenáno místo vzletu letounu s touto ženou a o kterou vzletovou dráhu se jmenovitě jednalo?“
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě stanoviska věcně příslušného Odboru civilního letectví sděluje žadateli následující.
Let byl v letadlové knize řádně vyplněn, jednalo se o let z bodu A do bodu A, tedy vzlet z plochy SLZ XXX a přistání na ploše SLZ XXXX.  Pouze velká dopravní letiště mají několik vzletových a přistávacích drah, kdy se v rámci provozu uvádí podle jejich kódového značení. V tomto případě se údaj, která vzletová a přistávací dráha byla k uskutečnění vzletu či přistání použita, do příslušné dokumentace k letadlu nezaznamenává, neboť plocha SLZ XXXX má jednu vzletovou a přistávací dráhu, tudíž byla použita tato vzletová a přistávací dráha.
K dotazu zda touto ženou byla osoba, která v té době již provozovala leteckou školu SLZ nebo zájemkyně o zřízení takové to školy a zda tato osoba měla trvalé bydliště v Praze nebo Jihlavě, Ministerstvo dopravy konstatuje, že se jedná o žádost, která  je dotazem na soukromí třetí osoby a zároveň dotazem na sdělení osobních údajů třetí osoby, k jejichž dalšímu šíření, včetně poskytování na základě žádosti o informace, nemá ministerstvo souhlas této osoby. Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti žadateli bude zasláno samostatně.
Informace byla poskytnuta 29. 3. 2019

Položek celkem: 0