Provoz mycí linky pro nákladní vozidla

Provoz mycí linky pro nákladní vozidla
30.04.2021 13:58:05Poskytnuté informace
Provoz mycí linky pro nákladní vozidla
 
Žádost:
„vznáším dotaz ohledně provozu nákladní mycí linky s obsluhou,  zda může být otevřená. Naše firma má nákladní autodopravu a v mycí lince se myjí naše nákladní vozy a také vozy pro cizí firmy. Zákaz by platil kompletně pro všechny vozy?“

Ministerstvo dopravy bohužel nestanovuje opatření k provozu mycích linek ani k tomuto opatření nevydává prováděcí instrukce. Opatření přímo vydává Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo dopravy Vám tak po přezkoumání žádosti sděluje, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, nýbrž k  působnosti toho povinného subjektu, který příslušná nařízení vydal. Na základě uvedených skutečností Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, shora definovanou žádost o poskytnutí informací bez dalšího odkládá.

Doporučujeme Vám obrátit se s dotazem buď na Ministerstvo zdravotnictví, které příslušná nařízení vydává, případně na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které na vyhlášeních spolupracuje publikací odpovědí na časté dotazy z praxe. Obě organizace jsou z věcného hlediska a z hlediska InfZ samostatnými  povinnými subjekty  příslušnými k vyřízení Vaší žádosti.

Kontakty pro podávání žádostí dle InfZ:
Ministerstvo zdravotnictví: Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
Ministerstvo obchodu a průmyslu: Přehled povinně zveřejňovaných informací | MPO
Dále je možné využít například aktuální informace uveřejňované na portálu veřejné správy Covid Portál – např.: Nařízení pro provozovatele obchodů a provozoven služeb · Covid Portál (gov.cz)
Informace byla poskytnuta 9. 3. 2021


Zpět na výpis článků