Provozování traktorové soupravy skupiny T1b v Rakousku

Provozování traktorové soupravy skupiny T1b v Rakousku
Provozování traktorové soupravy skupiny T1b v Rakousku
 
Žádost:
obracím se Vás s dotazem ohledně provozování traktorové soupravy skupiny T1b v Rakousku. Jsme firma zabývající se přepravou dřevní hmoty za České hranice. Provozujeme přestavěnou odvozní soupravu MAN TGA + návěs, na kategorii T1b rychlost (max. 90km/h, vybaveno bezpečnostním rámem) Je možný pohyb tohoto vozidla po Rakousku? Pokud ano, jaké podmínky musí řidič a provozovatel splňovat?“
  
Odpověď:
Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, jelikož tento zákon se nevztahuje na výklad právních norem, sdělování postupů týkajících se konkrétních životních situací.

Ministerstvo dopravy kromě toho bohužel neeviduje jednotlivé specifické postupy uplatňované v jiných státech, nicméně v tomto případě Vám doporučujeme, abyste se obrátil  přímo na Velvyslanectví  Rakouska
 (viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rakousko/kontaktni_cesky_urad/-mzv-publish-cz-o_ministerstvu-adresar_diplomatickych_misi-ceske_urady_v_zahranici-rakousko_velvyslanectvi_viden.html), které by mohlo a mělo přesné a aktuální informace zprostředkovat.
 
Informace byla poskytnuta 21. 12. 2018

Položek celkem: 0