R 5206.1 - „zatajená odvolání“

R 5206.1 - „zatajená odvolání“
19.12.2019 15:57:59Poskytnuté informace
R 5206.1 - „zatajená odvolání“
 
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k odvolání proti územnímu rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Mikulov č. j.  MUMI 18034090 ze dne 11. 09. 2018 o umístění stavby „Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko, zúžená na úsek projektového staničení km 34,555 – 38,445“ na pozemcích v k. ú. Mikulov na Moravě č. j. JMK 25672/2019 ze dne 18. 02. 2019.

Dne 16. 12. 2019 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu včetně vysvětlení k věci. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
 
 


Zpět na výpis článků