ŘP dle pohlaví

ŘP dle pohlaví

Žádost:

 „… informaci o počtu řidičských průkazů skupiny B, ale zejména C a D tříděných dle pohlaví za posledních několik let (např. 2005/2010/2015/2018) …“

Odpověď:     

Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru agend řidičů Vám v příloze předávám požadované informace.

 

Položek celkem: 0