RSV – výdej da

RSV – výdej da
RSV  – výdej dat 
 
Žádost:
Žadatel požádal o informace z RSV v jím uvedeném podrobném  členění.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli požadované informace poskytlo v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ ministerstvo zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci neboť se jedná o velký objem dat. 
 
Informace byla poskytnuta 9. 1. 2020
 

Položek celkem: 0