RSV – výdej dat

RSV – výdej dat
RSV – výdej dat
 
Žádost:
Žadatel požádal o informace z registru silničních vozidel v jím uvedeném členění.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy zpracovává statistiky průběžně a zveřejňuje je ve formátu, který naleznete na internetových stránkách Ministerstva dopravy. Požadovaný výdej dat je zveřejněný v části měsíční statistiky:
https://www.mdcr.cz/Statistiky?mssfd=Silni%c4%8dn%c3%ad+doprava&mssff=Centr%c3%a1ln%c3%ad+registr+vozidel
Jedná se o přírůstky dat v registru silničních vozidel. Vzhledem k povaze dat není možné zpracovat tyto údaje do minulosti, neboť do roku 2014 Ministerstvo dopravy taková data nezpracovávalo. Databáze se nearchivuje, obsahuje jen a pouze aktuální data  a jakýkoli minulý stav tak nelze zpětně z databáze získat. Je tedy nutné vycházet z dostupných údajů.
Od roku 2014 do současnosti jsou však pravidelně zpracovávány měsíční statistiky, které obsahují všechny Vámi požadované údaje:
Roky 2014 – 2017:
http://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Mesicni-statistiky?returl=/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel.
Roky 2018 -2019 (leden):
http://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Mesicni-statistiky-2018?returl=/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel
Jedná se o měsíční přírůstky vozidel do registru silničních vozidel bez přeregistrací. K statistickému výstupu je nezbytné doplnit, že se jedná o data exportovaná z registru silničních vozidel bez jakékoliv dodatečné úpravy.
 
Informace byla poskytnuta 1. 3. 2019

Položek celkem: 0