RSV – výdej dat

RSV – výdej dat
RSV  – výdej dat
Žádost:
Žadatel požádal o informace z RSV v jím uvedeném podrobném  členění  a v pravidelné měsíční aktualizaci.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli požadované informace poskytlo v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ ministerstvo zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci, neboť se jedná o velký objem dat. 
 
informace byla poskytnuta 11. 2. 2020 a následně pak v prvidelných měsíčních intervalech.
 

Položek celkem: 0