RSV - výdej dat k určitému datu

RSV - výdej dat k určitému datu
Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se RSV a výdeji dat k určitému datu.
Dne 21. 5. 2020 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 

Položek celkem: 0