RZ (registrační značka) – návěsný vozík PAV 41

RZ (registrační značka) – návěsný vozík PAV 41
RZ (registrační značka) – návěsný vozík  PAV 41
 
Žádost:
„vznáším na Vás dotaz ohledně postupu pro legálizaci užívání návěsného vozíku PAV 41 na veřejných komunikacích v rámci EU.
Zakoupil  jsem vozík PAV 41 (v.č. 3683, r.v. 1973), kompletní, s typovým průkazem i návěsným zařízením. Nyní je po celkové generální opravě a hodlám ho napojovat za Jawu 640. Písemný souhlas výrobce motocyklu k napojení tohoto typu vozíku jsem již obdržel. Jak mám nyní dál postupovat? Panují totiž značné nejasnosti ohledně platnosti: "Ministerstvo dopravy povolilo výjimku z ustanovení  § 2 odstavce b) vyhlášky MD 145/58 Ú.I.,a to, že návěsný vozík PAv-41 nemusí mít samostatnou SPZ. Na návěsném vozíku musí však být napsáno SPZ totožné s SPZ tažného vozidla."  - doslovná citace z typového průkazu vystaveného výrobcem vozíku, tím byly Kovozávody Semily, podnik MP. Platnost či neplatnost této výjimky je totiž středobodem problematiky legalizace provozování vozíku. Snažil jsem se získat jasnou odpověď na různých DI v rámci našeho okresu, ale očividně, dle rozdílných odpovědí, i na těchto úřadech se poněkud ztrácí v legislativě. Dodávám pro úplnost, že vozík nemá výrobcem přidělen VIN, pouze výrobní číslo.
Jako občan respektující zákony a předpisy ČR a EU, potřebuji jasnou a hlavně kvalifikovanou odpověď na výše uvedený dotaz.“
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel  k dotazu, jakou registrační značkou musí být při provozu na pozemních komunikacích vybaven návěsný vozík na motocykl PAV 41 (v.č. 3683, r.v. 1973), poskytuje následující vysvětlení.

Citovaná výjimka: „Ministerstvo dopravy povolilo výjimku z ustanovení  § 2 odstavce b) vyhlášky MD 145/58 Ú.I., a to, že návěsný vozík PAv-41 nemusí mít samostatnou SPZ. Na návěsném vozíku musí však být napsáno SPZ totožné s SPZ tažného vozidla." zůstává v platnosti. Z uvedeného je zřejmé, že v současné době je stále možné přívěsný vozík používat se shodnou registrační značkou jakou má tažné vozidlo. 
 
Informace byla poskytnuta 25. 2. 2019

Položek celkem: 0