RZ (registrační značky) na přání

RZ (registrační značky) na přání
RZ (registrační značky) na přání
 
Žadatel požadoval poskytnutí seznamu  vydaných registračních značek na přání vydaných od 1. 1. 2016 do  31. 3. 2019. Požádal o seznam ve strojově čitelném kódu v členění RZ; D1 – tovární značka vozidla; D3 – obchodní označení vozidla; Okres – úřadu obce s rozšířenou působností, který značku vydal.“
 
Dne 11. 04. 2019 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
 

Položek celkem: 0