RZ na přání

RZ na přání
30.12.2021 9:40:54Poskytnuté informace
RZ na přání
 
Žádost:
 
 „seznam vydaných registračních značek na přání vydaných od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021. Prosím o dodání seznamu ve strojově čitelném kódu – ideálně Microsoft Excel. Požadované informace: RZ; D1 – tovární značka vozidla; D3 – obchodní označení vozidla;, Okres – úřad obce s rozšířenou působností, který značku vydal.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel v příloze poskytuje požadované údaje.
 
Informace byla poskytnuta 29.12.2021
 
Příloha: tabulka
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků