RZ-reklamní zařízení – billboardy

RZ-reklamní zařízení – billboardy
RZ-reklamní zařízení – billboardy
 
Žadatel požadoval v obsáhlé žádosti poskytnutí podrobných informací týkajících  se konkrétních reklamních zařízení nacházejících se na D1, jejichž jednotlivé zakreslení zaslal v příloze.

Dne 29. 05. 2019 byly žadateli požadované informace částečně poskytnuty. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Položek celkem: 0