RZEL - registrační značky elektrického vozidla

RZEL - registrační značky elektrického vozidla
03.03.2020 9:29:47Poskytnuté informace
RZEL - registrační značky elektrického vozidla
 
1. Celkový počet registračních značek vydaných dle § 7b odst. 6 (s označením EL) od  1. 4. 2019 do 31.12.2019 na území České republiky.
V období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 byly vydány na území České republiky registrační značky elektrického vozidla pro 3 442 silničních vozidel.

2. Počet registračních značek vydaných dle § 7b odst. 6 (s označením EL) od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 podle jednotlivých modelů a značek automobilů vždy s uvedením konkrétního modelu vozidla (např. Škoda CitiGo počet kusů).
Přehled značek a konkrétních modelů silničních vozidel, kterým byly vydány registrační značky elektrického vozidla (RZEL), s uvedením počtu kusů je uveden v příloze: Vozidla s RZEL vydanou od 1. 4. 2019 do 31.12.2019.


3. Jaké jsou náklady na výrobu a distribuci jedné registrační značky.
Cenu za výrobu a distribuci jedné registrační značky nelze stanovit. Výroba jedné registrační značky včetně distribuce do centrálního skladu se pohybuje v rozsahu 46,95 Kč – 113,96 Kč včetně DPH v závislosti na typu tabulky registrační značky. Distribuce registrační značky z centrálního skladu na obecní úřad obce s rozšířenou působností (celkem 206 úřadů) je realizována buď hromadným závozem většího množství registračních značek či prostřednictvím České pošty s. p. v případě dodávek jednotek kusů registračních značek. Distribuuje se různé množství registračních značek najednou na různou vzdálenost různými typy dopravy, nelze tedy stanovit cenu za distribuci jedné registrační značky ze skladu na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Informace byla poskytnuta 21. 2. 2020
 
Příloha:
Vozidla s RZEL vydanou od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019.
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků