Reakce na zprávu VOP

Reakce na zprávu VOP
11.11.2021 11:11:04Poskytnuté informace
Reakce na zprávu VOP
Žádost:
V žádosti požádal žadatel o zaslání písemnosti (vyjádření, dopisu či obdobné písemnosti), kterou povinný subjekt zaslal Veřejnému ochránci práv – Ombudsmanovi, jakožto reakci na zprávu Veřejného ochrance práv – Ombudsmana ve vztahu ke zprávě o šetření Ombudsmana sp. zn. 3187/2021/VOP/MK č. j. KVOP-34348/2021.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy v příloze poskytuje požadovaný dokument. V dokumentu jsou anonymizovány osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Anonymizace se netýká věcného obsahu dokumentu, který požadujete, jejím cílem je ochrana osobních údajů.

Při poskytování informací prostřednictvím InfZ se nepřihlíží k tomu, zda žadatel je současně účastníkem řízení. Proto je Vám, jako  účastníku řízení, jehož se požadovaná informace týká, podle InfZ poskytnuta informace stejného obsahu, jaká by se dostala jakémukoliv jinému žadateli. Tedy s uplatněním ochrany osobních údajů.
 
Informace byla poskytnuta 18.10.2021 a 08.11.2021
+ dopis PM


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků