Registr obyvatel

Registr obyvatel
02.07.2020 15:32:38Poskytnuté informace

Registr obyvatel

Žádost:

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkající se využívání údajů z registru obyvatel dne 2. 8. 2019  pro potřeby centrálního registru řidičů, které byly zaslány do  jeho  datové schránky.

Odpověď:

Ministerstvo dopravy v dané věci provedlo šetření, z něhož vyplynulo, že uvedený den ze strany pracovníků Ministerstva dopravy na osobní údaje žadatele nahlíženo nebylo. K využití dat a vstupu do systému centrálního registru řidičů v daném případě došlo ze strany příslušných pracovníků Magistrátu hlavního města Praha, odboru dopravněsprávních činností. 

Na základě této skutečnosti byl požadavek žadatele předán k přímému vyřízení uvedenému úřadu.

Informace byla poskytnuta 25. 6. 2020Zpět na výpis článků