Registrace zvláštních vozidel – traktor – ZETOR, TATRA, ŠKODA

Registrace zvláštních vozidel – traktor – ZETOR, TATRA, ŠKODA
Registrace zvláštních vozidel – traktor – ZETOR, TATRA, ŠKODA
 
Žádost:
Žadatel s odkazem na předchozí odpovědi (“traktor-dovoz ze zahraničí – přihlášení“) požaduje nyní následující:
„1.) zda se stejný postup vztahuje i na jiné české výrobce, například značky TATRA, ŠKODA a další….pokud je postup při registraci zvláštních vozidel a silničních vozidel podle zákona stejný, mělo by tedy podle stanoviska MDCR stačit k registraci vozidla provozovaného po nějakou dobu v zahraničí bez registrace prohlášení – vyjádření nebo závazné stanovisko výrobce o shodě se schváleným typem, jehož součástí bude odkaz na konkrétní základní technický popis. Takže by se stejný postup vztahoval i na vozidla značek Tatra, Škoda a další české značky? Nebo jde o nějakou výsadu značky Zetor?
2.) V odpovědi dále, uvádíte, že k traktoru nebyl nikdy vydán technický průkaz, proto nemusí výrobce vydat náhradní doklad. Rád bych se zeptal, zda a ve kterém časovém období se na českou značku Zetor nevztahovala povinnost k vozidlům, uváděným na trh v ČR vydávat doklad o schválení technické způsobilost? To se v ČR nebo v zahraničí prodával traktor značky Zetor skutečně bez jakékoliv dokumentace?“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel k jednotlivým bodům sděluje následující.
Ad 1)Nejedná se o postup pouze pro vozidla tovární značky Zetor, ale obecně pro zvláštní vozidla, u kterých existuje možnost je provozovat mimo pozemní komunikaci či v některém časovém období či místě bez registrace.
Ad 2) Jedná se o dobu, kdy neexistovala jednotná pravidla a povinnosti v Evropě, jak pro schvalování, tak pro doklady o schválení, tak i pro povinnou registraci. Mohlo se např. stát, že vozidlo nemuselo být určeno pro provoz na pozemní komunikaci. Patrně vždy nějaká dokumentace byla, avšak nemusela být vždy ve formě dokladu o schválení.
 
Informace byla poskytnuta 25. 2. 2019

Položek celkem: 0